Одлуком стручног жирија aкције Најбоље из Србије 2013. проглашени су добитници статуа за 2013. годину:


Добитник наградe у категорији Најбољи корпоративни бренд у претходних 10 година:Добитник наградe у категорији Најбољи робни бренд у претходних 10 година:Добитник наградe у категорији Најбољи извозник - Велика предузећа за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбољи извозник - Мала и средња предузећа за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - храна, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - пиће, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - Хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Трајна потрошна добра, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Одећа и обућа, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Производна добра и пословне услуге, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Услужна предузећа - Велика, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Услужна предузећа - Мала и средња предузећа, корпоративни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - Храна, робни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - Пиће, робни бренд за 2013. годину:

Добитник наградe у категорији Роба свакодневне потрошње - Хемија, козметика, фармацеутски и сродни производи, робни бренд за 2013. годину:

Добитник наградe у категорији Трајна потрошна добра, робни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Одећа и обућа, робни бренд  за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Производна добра и пословне услуге, робни бренд  за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбољи локални бренд, робни бренд за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбоља трговинска робна марка за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најуспешније увођење новог бренда за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбољи инострани корпоративни бренд који послује у Србији за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбоље увођење страног бренда на тржиште Србије за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбоље јавно, државно или доминантно државно предузеће за 2013. годину:Добитник наградe у категорији Најбољи бренд са заштићеним географским пореклом за 2013. годину:


ДОБИТНИЦИ НАГРАДЕ
ТОП КОРНЕР
(по азбучном реду):

Plazma, (Koncern Bambi AD)
Jeлен пиво, (Aпатинска пивара ДОО)
Искон уље, (Victoria Oil AD)
Rosa, (Vlasinka DOO)
Наше зрно, (Don Don DOO)
Nectar Life 100%, (Nectar DOO)
Бисер, (Mlekoprodukt AD)
Next, (Fresh & Co DOO)
Tomatello, (Nectar DOO)
Yumis suрa, (Yumis DOOD)
Fun&Fit, (Florida bel DOO)
Tonus - хлеб без брашна, (Бечејска пекара АД)ПРЕГЛЕД УЧЕСНИКА ПО КАТЕГОРИЈАМА